جدول حق الزحمه خدمات مهندسي معماري در سال 99
حق الزحمه خدمات مهندسي معماري در سال 99 بر اساس هزينه ساخت ابلاغي شوراي مرکزي و درصد تفکيک حق الزحمه رشته اي ابلاغي وزارت راه وشهرسازي و درصد افزايش مصوب هيات چهار نفره استان محاسبه شده است
99/07/17

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي معماري در سال 99 حق الزحمه خدمات مهندسي معماري در سال 99 بر اساس هزينه ساخت ابلاغي شوراي مرکزي و درصد تفکيک حق الزحمه رشته اي ابلاغي وزارت راه وشهرسازي و درصد افزايش مصوب هيات چهار نفره استان محاسبه شده است 99/07/17

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي معماري در سال 99
حق الزحمه خدمات مهندسي معماري در سال 99  بر اساس هزينه ساخت ابلاغي شوراي مرکزي و درصد تفکيک حق الزحمه رشته اي ابلاغي وزارت راه وشهرسازي و درصد افزايش مصوب هيات چهار  نفره استان محاسبه شده است
99/07/17
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    منبع خبر

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز یک انجمن می باشد

      نظرات