اقدام صنعت برق براي گذر از اوج بار تابستان؛ بازديد ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر، پست ٢٣٠.٦٣ کیلوولت سردرگان به عنوان یکی از ١٨٠ اقدام صنعت برق برای عبور موفق از اوج بار تابستان امسال، نقش مهمی در پایداری شبکه برق منطقه ایفا می کند.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات