بانک مسکن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات در بانک مسکن با سفته الکترونیکی

همچنین دریافت این خدمت با ورود به پیشخوان مجازی بانک از طریق همراه بانک مسکن و انتخاب گزینه صدور سفته امکانپذیر است. در حال حاضر صدور سفته الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی و صرفا برای ذینفعان حقیقی یا ذینفعی بانک مسکن امکانپذیر شده است و متقاضیان دریافت تسهیلات بانک مسکن و ضامنان آنها باید امضای دیجیتال خود را نیز برای استفاده از خدمات سفته الکترونیکی فعال کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات