پیگیری بیمه تامین اجتماعی مهندسین و رایزنی با مجمع نمایندگان مازندران

پیگیری بیمه تامین اجتماعی مهندسین و رایزنی با مجمع نمایندگان مازندرانبه گزارش واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران پس از تصویب موضوع بیمه تامین اجتماعی مهندسین در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور این موضوع مهم روز یکشنبه هفته آتی در صحن علنی مجلس مورد بررسی خواهد شد.
بر همین اساس مهندس یزدی نژاد رئیس سازمان مازندران طی نامه‌ای به جناب آقای دکتر محسنی بندپی رئیس مجمع نمایندگان استان ضمن اشاره به اهمیت این موضوع برای جمعیت ۴۰ هزار نفره مهندسین استان و جمعیت ۶۰۰ هزار نفره مهندسین کشور خواستار حمایت مجمع نمایندگان استان مازندران از این موضوع در صحن علنی مجلس شد.

پیگیری بیمه تامین اجتماعی مهندسین و رایزنی با مجمع نمایندگان مازندران

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات