شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۱/۳/۲۶ به شماره ۱۳۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و اموال و تاسیسات مرتبط با خدمات توزیع  آب شهری و جمع‌آوری دفع فاضلاب را در مورخه ۱۳۷۱/۵/۱۹ از دستگاه‌های قبلی در چارچوب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و قانون تجارت تحویل و آغاز به کار نمود.

فعالیت‌های اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت است از: 
ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع‌آوری انتقال و تصفیه آب بهره‌برداری از تاسیسات تاُمین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب


گستره جغرافیایی فعالیت شرکت: 
 مرکز اصلی شرکت شهر سنندج بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استان کردستان می‌باشد.

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت:
تاریخ تغییرات:  ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ماده مورد تغییر: مواد (۲) و (۳) اساسنامه 
موضوع: تغییر حوزه فعالیت و موضوع شرکت 
ماده ۲ - ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستائی و تاسیسات مرتبط با جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب  
ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت شهر سنندج بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی استان کردستان می‌باشد.