جناب آقای دکتر هادیان در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و صنعت لحیمکاری ایران می گویند

جناب آقای دکتر هادیان در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و صنعت لحیمکاری ایران می گویند

جناب آقای دکتر هادیان از نخستین اساتید دانشگاه تهران با تخصص لحیمکاری می باشند. ایشان بیش از 25 سال سابقه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های گوناگون فناوری های لحیمکاری داشته که حاصل مکتوب آن تالیف ده ها مقاله در این حوزه تخصصی است
جناب آقای هادیان، کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی متالورژی از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای تخصصی خود را از دانشگاه مک گیل کانادا اخذ نموده اند و هم اکنون به عنوان عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران با درجه استادی مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی هستند. ایشان همچنین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت سپهر کاوشیار می باشند که در زمینه طراحی و ساخت آنتن های تبادل اطلاعات از طریق ماهواره (VSAT) فعالیت دارد که نمونه ای از آن سیستم ارتباط ماهواره ای بانک ها می باشد. امیدوارم که شما کاربر گرامی نیز از مطالعه این مصاحبه لذت برده و از آن بیاموزید

https://www.weldica.com/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86

    نظرات