مصاحبه با جناب آقای دکتر کاشانی بزرگ

مصاحبه با جناب آقای دکتر کاشانی بزرگ


جناب آقای دکتر کاشانی بزرگ از باسابقه ترین اساتید دانشگاه ایران در زمینه مهندسی سطح و مهندسی جوشکاری می باشند. ایشان بیش از سی سال سابقه فعالیت علمی، پژوهشی و اجرایی در زمینه های گوناگون مهندسی متالورژی از جمله جوشکاری داشته که حاصل مکتوب آن تالیف ده ها مقاله در عرصه های گوناگون این علوم کاربردی است
جناب آقای کاشانی بزرگ کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی خود را از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای تخصصی خود را از امپریال کالج لندن دریافت نموده اند. ایشان هم اکنون ضمن عضویت در هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران، به ارائه مشاوره به صنایع گوناگون اشتغال دارند. این گفت و شنود برای اینجانب که به مناسبت های گوناگون از محضر جناب آقای دکتر کاشانی بزرگ بهره برده ام، بسیار آموزنده بود. امیدوارم که شما کاربر گرامی نیز از مطالعه این خاطرات لذت برده و از آن بیاموزید

جهت مطالعه متن کامل به صفحه مصاحبه با جناب آقای دکتر کاشانی بزرگ به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
https://www.weldica.com/فرشید-کاشانی-بزرگ

    نظرات