معرفی جناب آقای دکتر حامد ثابت

معرفی جناب آقای دکتر حامد ثابت

جناب آقای دکتر ثابت در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و علم و صنعت جوشکاری ایران می گویند.

جناب آقای دکتر حامد ثابت از فعال ترین استادان دانشگاه ایران در زمینه مهندسی جوشکاری می باشند. ایشان نزدیک به 25 سال سابقه فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی در زمینه های گوناگون مهندسی جوشکاری داشته که حاصل مکتوب آن تالیف 9 جلد کتاب و همکاری در تالیف مقالات فراوان می باشد.
جناب آقای ثابت دکتری مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران داشته و از متخصصان معتبر در زمینه متالورژی جوشکاری، جوشکاری چدن ها، سخت پوشی (Hard Facing) به شمار می آیند. ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با درجه دانشیاری، رئیس دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه، عضو هیات مدیره انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران (IWNT) بوده و نیز در زمینه آموزش ها و مشاوره های صنعتی مهندسی جوش فعالیت دارند. امیدوارم که شما کاربر گرامی نیز از مطالعه این مصاحبه لذت برده و از آن بیاموزید.

سوابق اجرایی
عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی
موسس و رئیس شورای پژوهش دانشکده فنی و مهندسی
عضو موسس 3 هسته فناور (دانش بنیان) در حوزه مهندسی مواد
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مواد
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی
عضو شورای پژوهش دانشگاه
عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
عضو کمیته نظارت و استقرار شرکت های دانش بنیان دانشگاه
عضو کمیته تخصصی دوره های کاربردی کوتاه مدت دانشگاه
موسس و عضو شورای راهبردی مرکز تحقیقات مهندسی مواد پیشرفته دانشگاه
رئیس کارگروه مهندسی مواد، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی
عضو کمیته تخصصی صدور مجوز فنی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب استان البرز
عضو کمیته خدمات علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
عضو شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان البرز
عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان استان البرز
عضو کارگروه تحقق اقتصاد مقاومتی استان البرز
عضو هیات مدیره انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران (IWNT)
مدیر آموزش اسبق مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران (IWREC)
مشاور شرکت های صنعتی مختلف (شرکت کاوش جوش و دیگر شرکت ها)
همکار علمی و تحقیقاتی شرکت های صنعتی مختلف (شرکت صنعتی آما و دیگر شرکت ها)
عضو هیات تحریریه نشریه علمی و پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران
سردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه Journal of Environmental Friendly Materials - JEFM
عضو کمیته علمی ده ها کنفرانس ملی و بین المللی
دبیر علمی کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران ICWNDT2014
دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
دبیر علمی نخستین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان البرز

جهت مطالعه متن کامل به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
https://www.weldica.com/دکتر-حامد-ثابت

    نظرات