معرفي مهمترين دستاوردهاي صنعت برق در دومين دوره ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر، این دستاوردها شامل برق رسانی به ٤٢٣ روستای جدید و رسیدن به رکورد ٥٨ هزار و ١٨٧ روستای برق دار، برق رسانی به ٧ هزار خانوار جدید روستایی و رسیدن به رکورد بیش از ٤.٥ میلیون خانوار روستایی است.
علاوه برآن راه اندازی بیش از ٦ هزار کیلومتر فیبر نوری به منظور ایمن سازی شبکه ارتباطی بخش توزیع نیروی برق کشور و توسعه شبکه توزیع نیروی برق در بخش فشار متوسط و فشار ضعیف هریک به میزان ١٠ هزار کیلومتر و افزایش ظرفیت پستهای توزیع نیروی برق به میزان ٦ هزار و ٨٣٥ مگاولت آمپر از دیگر دستآوردهای این صنعت است.
همچنین توسعه خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق به میزان ٢ هزار و ٩٦٧ کیلومتر مدار و ظرفیت پستهای انتفال و فوق توزیع نیروی برق به میزان ١٢ هزار و ٧٧١ مگاولت آمپر از دیگر دستآوردهایی است که در دومین نمایشگاه آباد ایران از سوی صنعت برق عرضه شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات