بررسی جزئیات پرداخت مالیات بر عایدی بخش مسکن

بر اساس کلیت این طرح در صورتی که افراد برای کسب سود وارد این بازارها شوند، باید بخشی از سود را در قالب مالیات بر عایدی به دولت بپردازند. جزئیات چگونگی مشمول شدن دارایی‌‌‌‍‌ها به این نوع مالیات تعیین شده‌‌‌‍ است، برای نمونه اگر فردی مالک یک واحد آپارتمانی مازاد بر آپارتمان مصرفی خود در شهر دیگری باشد مشمول مالیات بر عایدی نخواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات