رشد بي سابقه برق تحويلي به صنايع كشور در 3 سال اخير

گزارش پایگاه خبری توانیر حاکی است مصرف برق صنایع انرژی بر کشور با متوسط رشد ١٤.٦ درصد، از ٦٨٠٧ مگاواتساعت در سال ١٤٠٠ به ٧٧٩٩ مگاواتساعت در پایان دی ماه ١٤٠٢ افزایش یافته است.
برپایه این گزارش طی این مدت، مصرف برق صنایع فولاد با ١٢.٨ درصد رشد از ٣٥٨٤ مگاواتساعت به ٤٠٤١ مگاواتساعت، سیمان با ٩ درصد رشد از ٨٢٩ مگاواتساعت به ٩٠٣ مگاواتساعت، فلزات با ٢٠.٥ درصد رشد از ١٣٩٤ مگاواتساعت به ١٦٨٠ مگاواتساعت و سایر صنایع انرژی بر با ١٧.٥ درصد رشد از ١٠٠٠ مگاواتساعت به ١١٧٥ مگاواتساعت افزایش یافت.
این گزارش از منظر انرژی تحویلی به مشترکان صنعتی انرژی بر نیز از رشد متوسط ١١.٣ درصدی برق تحویلی طی ماههای دی و بهمن ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه سال ١٤٠٠ حکایت دارد که بر این اساس برق تحویلی به صنعت فولاد ٨.٨ درصد، سیمان ١٠.٣ درصد، فلزات ٩.٣ درصد و سایر مشترکان صنعتی انرژی بر ٢٣.٨ درصد افزایش یافته است.
مقایسه آمار فروش برق به بخشهای صنعتی و خانگی نیز بیانگر سیر نزولی مصرف خانگی از ٩٨.٥ میلیارد کیلوواتساعت در سال ١٤٠٠ به ٩٨ میلیارد کیلوواتساعت در سال ١٤٠١ و ٩١ میلیارد کیلوواتساعت در سال ١٤٠٢ است و در مقابل فروش برق به صنایع در سال ١٤٠٠ از١١٠ میلیارد کیلوواتساعت به ١١٦ میلیارد کیلوواتساعت در سال ١٤٠١ و ١٠١ میلیارد کیلوواتساعت در ١٠ ماه نخست سال ١٤٠٢ رسید.
قابل ذکر است با وجود آنکه کشور در چند سال اخیر با ناترازی در حوزه تامین برق مواجه شد، اما مقایسه آمار فروش برق ،از سیر صعودی مصرف برق صنعتی به عنوان پرچمدار رونق تولید کشور ،نسبت به بخش خانگی حکایت دارد.

از طرفی مصرف برق خانگی به رغم افزایش مشترکان جدید و گسترش لوازم انرژی بر، ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته و در حال حاضر بیش از ٣٦ درصد از کل تولید برق کشور به بخش صنعت و حدود ٣٢ درصد به بخش خانگی اختصاص دارد و تلاشها برای کاهش این نسبت به نفع رونق تولید در کشور ادامه دارد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات