یکصد و شصت و ششمین و یکصد و شصت و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

یکصد و شصت و ششمین و یکصد و شصت و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

یکصد و شصت و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تشکیل گردید:
با توجه به طرح موضوع نامه‌های اداره کل راه و شهرسازی، مطرح شده در جلسه گذشته هیات مدیره و با توجه به مواردی که در این خصوص به شرح مندرج در سخنان پیش از دستور توسط تعدادی از اعضای هیات مدیره مبنی بر تنظیم دستورکار این جلسه و تشکیک در عنوان شدن یا نشدن به عنوان دستور، رئیس محترم سازمان توضیحاتی ارائه نمودند و در همین ارتباط فرایند طرح نامه مربوط به انتخاب عضو شورای انتظامی را توضیح دادند و افراد داوطلب مورد نظر تا کنون را معرفی کرده و پیشنهاد نمودند چنانچه گزینه‌های دیگری توسط اعضای محترم هیات مدیره مطرح هستند معرفی تا در دستور کار مربوطه به موضوع پرداخته شود. در ادامه به موضوع از قبل باقیمانده استعفای سرپرست محترم دفتر ساری اشاره و با توجه به نامه‌های وارده در خصوص جایگزین ایشان این دو موضوع را مقدم بر سایر موضوعات وارده دانستند و خواستار ادامه‌ی مباحث بر این منوال گردیدند. پس از آن و قبل از ورود به دستور جلسه اول تعدادی از اعضای محترم هیات مدیره به شرح اسامی مندرج در صورت جلسه، جلسه را ترک نموده و جلسه از حد نصاب خارج گردید.

یکصد و شصت و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، (دومین جلسه روز شنبه) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تشکیل گردید که به سبب عدم حضور تعدادی از اعضای محترم هیات مدیره و به حد نصاب نرسیدن، برگزار نگردید.

یکصد و شصت و ششمین و یکصد و شصت و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات