۶۶۶.۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها اجرایی شد

۶۶۶.۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها اجرایی شد

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۳۵ هزار و ۵۵۷ واحد در دست اجراست که ۲۰۶ هزار و ۲۱۵ واحد آن روستایی و ۱۹۸ هزار و ۱۳۷ واحد آن شهری است، توضیح داد: از ۲۳۰ هزار و ۷۲۲ واحدی که تکمیل و تحویل شد، ۲۱۶ هزار و ۵۸۴ واحد روستایی و ۱۴ هزار و ۱۳۸ واحد شهری است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات