اهم دستاوردهای جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم

اهم دستاوردهای جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم

این گزارش می‌افزاید، ۱۰۸ پروژه احداث بزرگراه و بهسازی راه اصلی به طول ۸۳۱ کیلومتر با ارزش ۲۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان (۴۷۳ کیلومتر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و ۳۵۸ کیلومتر ادارات کل راه و شهرسازی) به همراه ۲۹۷ پروژه جاده‌ای با اعتبار ۱۷۵۸ میلیارد تومان شامل رفع ۴۱ نقطه پرحادثه، احداث و بازسازی ۱۴۷ دستگاه پل و تونل، ۱۵ باب مجتمع‌های خدماتی- رفاهی و همچنین «۱۲۷۳۰۴ کیلومتر با اعتبار ۲۳ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان، شامل ۱۶۴۷ کیلومتر احداث، بهسازی و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی، ۹۷۲۷ کیلومتر لکه گیری و روکش آسفالت راه‌های شریانی، فرعی و روستایی، ۵۲۰ کیلومتر بهسازی و تعریض محور و …، اهم پروژه‌های قابل بهره برداری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات