اجاره دادن خانه به اتباع غیرمجاز ممنوع شد

بیان کرد: این طرح که از سوی بنده تهیه شده است ساماندهی واقعی اتباع خارجی را در یک برنامه جامع دنبال می‌کند. این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: یکی از موضوعات مهم دیده شده در این طرح ساماندهی ایرانیان است، ما تا زمانی که ایرانی‌ها را ساماندهی نکنیم، نمی‌توانیم اتباع خارجی را نیز ساماندهی کنیم. در این طرح پیش بینی شده است تا همه این کارت‌ها در یک کارت تجمیع شود که پشت آن نیز کارت بانکی اتباع باشد و قابل رصد باشد. این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه تاکید کرد: برای ساماندهی اشتغال و محل اقامت اتباع خارجی نیز پیش بینی کردیم تا کمیسیون ساماندهی استانی تشکیل شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات