برنامه های جدید برای توسعه زیرساخت ها در پردیس

محبت خواه در خصوص متروی پردیس و برنامه‌های آن شرکت برای طراحی و ساخت مترو، گفت: مشکل اصلی متروی پردیس نقدینگی است و به جز سرمایه گذار که باید کار را دنبال کند، با اعتبارات دولتی نمی‌توان این پروژه را تکمیل کرد و تحویل داد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات