کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان (پذیرش ۱ آذر ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دانشگاه آزاد ساری)

کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان (پذیرش ۱ آذر ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دانشگاه آزاد ساری)

کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان (پذیرش ۱ آذر ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دانشگاه آزاد ساری)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات