الزام ثبت نتایج نمونه‌های آزمایشگاهی بتن در سامانه مدیریت پروژه‌های ساختمانی

الزام ثبت نتایج نمونه‌های آزمایشگاهی بتن در سامانه مدیریت پروژه‌های ساختمانی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات