بازدید و پایش زیست محیطی واحدهای مستقر در حوزه بخش مهردشت نجف آباد

بازدید و پایش زیست محیطی واحدهای مستقر در حوزه بخش مهردشت نجف آباد

تعدادی از واحدهای مستقر در حوزه بخش مهردشت نجف آباد، بازدید و پایش زیست محیطی به عمل آمد.

به گزارش «پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد، تعدادی از واحدهای مستقر در حوزه بخش مهردشت نجف آباد مورد بازدید و پایش زیست محیطی قرار گرفتند. در بخشی از این بازدید : از تمامی شهرها و نواحی صنعتی بخش مهردشت نیز بازدید شد.

در قسمتی دیگر از فعالیت های کارکنان این اداره به منظور تعامل بیشتر با شهرداری مهردشت؛ در دیداری که با شهردار گلدشت و معاونین و دیگر اعضا با رئیس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد آنجام شد، درخصوص مباحث مرتبط بحث و گفتگو شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات