برگزاری دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی ویژه کارکنان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

برگزاری دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی ویژه کارکنان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

در راستای افزایش توان و مهارت شغلی کارکنان حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛

دوره آموزشی برنامه ریزی عملیاتی بر اساس تقویم آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست در محل سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش «پارما» از اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در راستای افزایش توان و مهارت شغلی کارکنان حفاظت محیط زیست استان اصفهان دوره آموزشی برنامه ریزی عملیاتی به مدت 24 ساعت آموزشی مصوب بر اساس تقویم آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست باتدریس آقای محمدعلی صالحی در محل سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد .

در این دوره آموزشی که با هدف آشنایی با اصول و مفاهیم جدید بودجه، مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین و آشنایی با تجربه ی برخی کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی برگزار شد، روسا و کارشناسان حوزه مالی اداری و برنامه ریزی حفاظت محیط زیست استان اصفهان حضور داشتند .

چارچوب و طبقه بندی بودجه، سیکل بودجه وسازمان های بودجه ای، تنظیم و پیشنهاد بودجه، تلفیق بودجه، کنترل بودجه، مبادله موافقت نامه طرح وفعالیت، روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای و غیره از جمله موضوعاتی بود که رؤسا وکارشناسان مدعو ضمن آشنایی با آن ها، تجربیات خود را نیز در زمینه ارائه کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات