پایش واحدهای صنعتی در نجف آباد و تعامل محیط زیست و شهرداری در این شهرستان

پایش واحدهای صنعتی در نجف آباد و تعامل محیط زیست و شهرداری در این شهرستان


بازدید و پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی مستقر در مهردشت نجف آباد انجام یافت.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد، بازدید و پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی مستقر در حوزه بخش مهردشت نجف آباد توسط کارشناسان محیط زیست شهرستان انجام یافت و تمامی شهرها و نواحی صنعتی این بخش مورد بازدید قرار گرفتند.

همچنین به منظور تعامل بیشتر محیط زیست و شهرداری، شهردار گلدشت و معاونین و دیگر اعضای این نهاد با رئیس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد دیدار و گفتگو کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات