شناسایی و پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی غیر مجاز در اصفهان و کوهپایه

شناسایی و پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی غیر مجاز در اصفهان و کوهپایه

پنج واحد صنعتی غیر مجاز در شهرستان اصفهان شناسایی شده و مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند و یک واحد ریخته گری در کوهپایه پلمپ شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست اصفهان، پیرو پایش زیست محیطی و بازدیدهای میدانی در حوزه استحفاظی این شهرستان، 5 واحد تولیدی که بدون اخذ مجوز احداث و بهره برداری از دستگاه‌های ذیربط فعالیت می کردند شناسایی شده و پیگیری های قانونی جهت برخورد با واحدهای مذکور تا حصول نتیجه در حال انجام است.

همچنین دفتر نمایندگی حفاظت محیط زیست کوهپایه بدنبال پایش های زیست محیطی و شکایتهای واصله، چندین نوبت نسبت به صدور اخطاریه های زیست محیطی به یک واحد ریخته گری اقدام کرد و به دلیل بی توجهی واحد به اخطاریه ها، با اخذ حکم قضایی از دادگاه کوهپایه نسبت به پلمپ این واحد اقدام شد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات