وزارت اقتصاد: تیم اقتصادی دولت در موضوع مسکن اختلاف راهبردی ندارند

وزارت اقتصاد: تیم اقتصادی دولت در موضوع مسکن اختلاف راهبردی ندارند

وزارت اقتصاد تاکید کرد: دولت سیزدهم در راستای تحقق وعده ها و شعارهای خود بیشترین هماهنگی را در تیم اقتصادی خود و همچنین همکاری های راهبردی دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات