روز جهانی اسکان بشر ملل متحد در تهران برگزار می‌شود

روز جهانی اسکان بشر ملل متحد در تهران برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) با شعار «اقتصادهای شهری تاب آور؛ شهرها به مثابه پیشران رشد و احیاء» دوشنبه ۱۰ مهر برگزار می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات