خطر توسعه افقی شهرها برای امنیت غذایی

خطر توسعه افقی شهرها برای امنیت غذایی

کارشناسان معتقدند سیاست‌ دولت‌ها در زمینه تثبیت امنیت غذایی و تامین زمین موردنیاز برای ساخت مسکن پاشنه آشیلی است که اگر با بررسی همه‌جانبه و نگاه توسعه محور صورت نگیرد بازخورد مثبتی نخواهد داشت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات