بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مبارکه از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مبارکه از پروژه های عمرانی شهرداری


لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات