صدور اخطار رفع آلایندگی برای واحدهای صنعتی مستقر در حومه شهر اصفهان

صدور اخطار رفع آلایندگی برای واحدهای صنعتی مستقر در حومه شهر اصفهان

در ادامه اجرای پایش زیست محیطی و بازدید میدانی از واحد صنعتی مستقر در حومه شهر اصفهان، اخطار رفع آلایندگی برای این واحد متخلف صادر شد.

به گزارش «پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان، پیرو شکایت مردمی و بر اساس پایش زیست محیطی و بازدید میدانی صورت گرفته، واحدی صنعتی متخلف که موجب آلایندگی محیط زیست این مناطق شده بود، شناسایی و با آن ها طبق قانون برخورد شد.

واحد تولید بتن آماده مورد پایش مستقر در حومه شهر اصفهان به علت ایجاد مزاحمت زیست محیطی و آلایندگی هوا ناشی از فعالیت، مورخ 4 مهرماه 1402 بازدید و اخطار رفع آلایندگی صادر شد و موضوع تا حصول نتیجه، پیگیری می شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات