برگزاری همایش شهرسازی آینده (بستر‌های شغلی جوانان و نوآوری در شهرها)

برگزاری همایش شهرسازی آینده (بستر‌های شغلی جوانان و نوآوری در شهرها)

برگزاری همایش شهرسازی آینده (بستر‌های شغلی جوانان و نوآوری در شهرها)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات