شبکه‌های آبیاری قطره‌ای حوزه فضای سبز اصلاح می‌شود

شبکه‌های آبیاری قطره‌ای حوزه فضای سبز اصلاح می‌شود

به گزارش شهریار ، سیامک آسیایی در بازدید از روند اصلاح و بهسازی شبکه آب خام فضای سبز تبریز خاطرنشان کرد: در راستای بهبود وضع آبیاری فضاهای سبز شهری به ویژه انبوه‌کاری‌های پیرامونی شهر تبریز و بهبود وضع کیفی درختان، طرح بهسازی و اصلاح شبکه‌های آبیاری قطره‌ای سطح شهر در حال انجام است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح حذف تدریجی آبیاری درختان با تانکر و مکانیزه شدن روش‌های آبیاری در سطح شهر، افزود: استفاده از روش‌های نوین و مکانیزه کردن روش‌ آبیاری از اهداف و برنامه‌های اصلی حوزه فضای سبز تبریز است که با توجه به کمبود منابع آبی و لزوم مدیریت بهینه آن بطور جد در سطح فضاهای سبز شهری در حال انجام است.

آسیایی در این خصوص به توسعه ۷۲ کیلومتری در سالجاری و بهسازی و اصلاح ۱۰۰ کیلومتری شبکه آبیاری قطره‌ای شبکه آب خام و نیز مکانیزه شدن ۸۰درصد روش آبیاری تفرجگاه عباس میرزا در نیمسال اول سال جاری اشاره و بر تداوم روند اجرای طرح شبکه جامع آب خام تبریز برای رفع اساسی نیاز آبی حوزه فضای سبز تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات