بازدید میدانی شهردار ، معاونین و مدیران مجموعه مدیریت شهری مبارکه از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید میدانی شهردار ، معاونین و مدیران مجموعه مدیریت شهری مبارکه از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید میدانی شهردار ، معاونین و مدیران مجموعه مدیریت شهری مبارکه از پروژه های عمرانی شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات