نخستین سمپوزیوم بین المللی مدیریت ساخت در کانون توجه متخصصان ایرانی

دبیر علمی اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت ساخت در ادامه گفت: گستردگی و پیچیدگی صنعت ساخت باعث شده تا این صنعت نسبت به تمامی صنایع دیگر نرخ شکست بالاتری داشته باشد، به همین دلیل کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان فلسفه جدیدی به نام مدیریت ساخت را در کنار فلسفه مدیریت پروژه ایجاد کرده و سال‌های متمادی برای توسعه آن سرمایه گذاری نموده‌اند. علوی پور ادامه داد: اما متاسفانه این موضوع در ایران به علت عدم آگاهی از این مبانی و عدم دسترسی به این منابع، این ساختار به صورت مناسبی رشد و توسعه داده نشده است، در واقع دانش مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار تنها به مبانی عمومی ختم نشده و از راهنماها و استانداردهای تخصصی برخوردار هستند. مدیر عامل موسسه ACEMI در ادامه گفت: مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار تنها به استانداردهای عمومی ختم نشده و در این بین استانداردهای تخصصی سهم بیشتری در رشد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات