میزان مصرف لحظه ای آب تهران به ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه رسید

میزان مصرف لحظه ای آب تهران به ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه رسید

میزان مصرف لحظه‌ای آب تهران به ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه رسید مدیردفتر بهره برداری از تاسیسات آبفای استان تهران گفت: میزان مصرف لحظه‌ای آب تهران به ۴۰ هزار لیتر برثانیه رسیده این در حالیست که میزان ورودی آب به سدهای تهران ۳۲ هزار لیتر بر ثانیه است. ملکوتی گفت: براساس اطلاعات مرکز ذخیره آب هم اکنون میزان مصرف آب به ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه رسیده که میزان ورودی آب‌ها به سدهای تهران ۳۲هزار لیتر بر ثانیه است و حجم ذخیره آب سدهای تهران هم ۹۳۰ هزار متر مکعب بوده‌ و با حد مطلوب ۲۷۰ هزار متر مکعب فاصله داریم. به گفته مدیردفتر بهره برداری از تاسیسات آبفای استان تهران میزان مصرف با حجم ورودی آب ۸هزار لیتر بر ثانیه است و که این حجم اضافه مصرف را ذخیره در سدها استفاده می‌کنیم و با توجه به آنکه شاهد کاهش ۸۰ میلیون متر مکعب هستیم باید نسبت به سال ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات