اعضای کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران تعیین شد.

اعضای کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران تعیین شد.

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط - مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ هیات وزیران - و مدارک ارسالی، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت ۳ سال و بازرسان به مدت ۱ سال که در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره که در جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ تعیین شده‌اند، به شرح زیر می‌باشد: آقای سید محمد مرتضوی رییس هیات مدیره آقای ابوالقاسم قوپرانلو نایب رئیس آقای غلامحسین جهانی خزانه دار آقای رامین گوران اور یمی دبیر و عضو اصلی هیات مدیره آقایان، جمشید برزگر، فرشید پورحاجت، ساسان فروتن، محمود پژوم، سید غلام عباس جمشیدی، ایرج رهبر و محمود احمد شعر بافی اعضای اصلی هیات مدیره آقایان، محمد سلیمانی، مهدی شیخ سجادیه، عسگر صداقتی و سید عبدالهادی طاهری اعضای علی البدل هیات مدیره آقایان؛ علی باقری ...

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات