منتخبین هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن مسکن و ساختمان تهران اعلام شد

منتخبین هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن مسکن و ساختمان تهران اعلام شد

اسامی منتخبین هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن مسکن و ساختمان تهران ۱۳-مهندس سید امین یوسفی با ۷۰ رای عضو علی البدل اسامی منتخبین هفتمین دوره انتخابات بازرسان انجمن مسکن و ساختمان تهران ۴-مهندس هاشمی سیاوش با ۷۲ رای به عنوان بازرس علی البدل

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات