چهارشنبه ۴ بهمن

چهارشنبه ۴ بهمن

مصوبات:

 1. اعضای شورا با توجه به پرداخت معوقات حقوق و اضافه کاری نیروهای شهرداری از محل دریافت وام اخذ شده از بانک سپه، با برگزاری فراخوان عمومی و فروش زمین های دامنه آربابا جهت پرداخت بدهی پیمانکاران و مانده بدهی اداره تأمین اجتماعی موافقت نمودند.
 2. عملکرد بودجه شهرداری بانه در سال ۱۳۹۹ ارسالی طی نامه شماره ۶۹۱۳ – ۱۴۰۰/۳/۳۱ بررسی و به تصویب رسید.
 3. نامه شماره ۲۲۱۱۰ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شهرداری بانه در خصوص پرداخت هزینه های برق رسانی کامل ترمینال و میدان میوه و تره بار جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۸۲۰/۳۸۷/۴ ریال (صورتحساب مربوط به قسمت پایانه مسافربری مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۵۰۵/۲ ریال و صورتحساب مربوط به مغازه های میدان میوه و تره بار مبلغ ۰۰۰/۴۶۰/۸۸۲/۱ ریال) به شرکت الکتریکی ساحل به مدیریت آقای سید عزت الدین احمدپور مطرح و اعضا وفق ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.
 4. نامه شماره ۲۰۷۷۴ – ۱۴۰۰/۱۰/۵ شهرداری بانه در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت سعادت اندیش بانه موضوع قرارداد شماره ۲۵۳۰۳-۹۸/۲/۲۹ پروژه پخش آسفالت دستی بررسی و اعضا با عنایت به صورتجلسه تحویل قطعی شماره ۲۰۷۲۸-۱۴۰۰/۱۰/۵ برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۵. نامه شماره ۲۱۰۰۳ – ۱۴۰۰/۱۰/۷ شهرداری بانه در خصوص استرداد سپرده حسن انجام کار شرکت اطلس راه کردستان موضوع قرارداد شماره ۵۱۴۱-۱۴۰۰/۳/۱۱ پروژه بتن ریزی معابر سطح شهر بررسی و اعضا با عنایت به صورتجلسه تحویل موقت شماره ۲۰۹۷۴-۱۴۰۰/۱۰/۷ برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بانه

  منبع خبر

  شورای شهر بانه

  شورای شهر بانه یک شورای شهر در شهر بانه می باشد

   نظرات