هزار کیلومتر خط آهن در سال ۱۴۰۰ به شبکه ریلی افزوده می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: در قالب ۲ پروژه ریلی در سال ۱۴۰۰، هزار کیلومتر خط آهن دیگر به شبکه ریلی افزوده می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات