تعامل و هم افزایی هلدینگ آریو و ریابی با دانشگاه علم و فرهنگ

تعامل و هم افزایی هلدینگ آریو و ریابی با دانشگاه علم و فرهنگ

این بازدید، با حضور آقای دکتر محمدرضا حسن زاده مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ، آقای مهندس هوشمند ریاست هلدینگ آریو و ریابی، آقای سعید هوشمند مدیرعامل شرکت آریو، خانم ندا گلشن مدیرخلاقیت و نوآوری دانشگاه علم و فرهنگ، خانم زرندی مدیر تحقیق و توسعه شرکت آریو، خانم خیرخواه مدیر بازرگانی شرکت آریو و تعدادی از دانشجویان صنایع برگزار می‌گردد.

متن کامل خبر در سایت خانه

  منبع خبر

  خانه

  خانه

  بازاریابی دیجیتال، بهترین شیوه توسعه تجارت در عصر حاضر است. مقرون به صرفه و فوری!

   نظرات