دریافت کاپ اخلاق مسابقات شطرنج وزارت نیرو

منبع خبر

شركت تولید نیروی برق شهید مفتح

شركت تولید نیروی برق شهید مفتح یک سازمان دولتی می باشد

نظرات