آپ رایز

با آپ رایز شما مى توانید از خدمات نوین و آنلاین آسانسور و پله برقى بهره مند شوید

آراد پندار رسام (آپ رایز) سامانه ى خدمات نوين و آنلاين صنعت آسانسور و پله برقى با اهداف آموزش محور ضمن دريافت مجوز هاى لازم در جهت رفع موانع و مشكلات خدماتى و افزايش علوم مربوط به صنعت مى باشد. مخاطبين آراد پندار رسام (آپ رایز) مى توانند با مراجعه به سايت و اپليكيشن خدمات مورد نظر خود

١.سرويس و نگهدارى آسانسور و پله برقى
٢.خرابى آسانسور و پله برقى
٣.بيمه ثبت كرده

و در كوتاه ترين زمان ممكن به نتيجه دلخواه خود دست يابند. علاقه مندان و دست اندركاران صنعت نيز با مراجعه به بخش آموزش آراد پندار رسام (آپ رایز) مى توانند در دوره هاى تخصصى تحت نظر سازمان فنّى و حرفه اى و دانشگاه اورآسيا شركت كرده و در جهت علمى شدن و فضاى آكادميك صنعت قدم بگذارند.