شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

سير زندگاني هر كس وقتي در ترازوي سنجش و ارزش قرار ميگيرد كه ديگران از وجودش برخوردار باشند و هر اندازه نياز مردمان به خدمت شخص بيشتر ، جايگاهش در اجتماع رفيعتر و نزد خداوند مقبولتر كه ((عبادت به جز خدمت خلق نيست))
ترديدي نيست كه آنچه در شركت آب و فاضلاب روستايي گيلان انجام ميگيرد با توجه به اهميت خدمت و نتبجه آن ، عبادت است زيرا وظيفه ما تامين و رساندن حياتي ترين ماده مورد نياز انسان به محرومترين قشر جامعه است و ايجاد محيطي عاري از خطر آلودگي و بيماري .

و اما خدمت آنگاه ثمر بخش خواهد بود و به نتيجه مطلوب خواهد انجاميد كه توام با تقوي و نظم گردد ،كه در حقيقت به تعبير امروزي تقوي قانون دروني و روحي است و به معني درست پرهيزگاري از هرگونه عملي كه موجب شرمندگي وجدان آدمي شود و نظم ، كه پاي بندي به اصول مقرراتي است كه بطور عموم براي همه مردمان كشور و به طور خصوص براي تشكيلات اداري و اجرائي معيني پيش بيني شده است . خدمت و نتيجه بخش بودن آن شرط اساسي ديگري هم دارد و آن آگاهي كساني است كه خدمت به آنها ارائه ميگردد تا بتوانند از خدمات ارائه شده به نحو مطلوب بهره مند شوند . به همين جهت وظيفه يك دستگاه اجرايي و خدماتي موفق تنها در اختيار داشتن كارمنان دلسوز ، متعهد و متخصص نيست ، زيرا بهترين وسايل فني ساخته شده با عاليترين روشهاي فن آوري اگر راهكار بهره برداري از آن آموزش داده نشود دركمترين زمان كارائي خود را بوسيله شخص ناآگاه از دست خواهد داد ، و اينگونه است كه ما امروز با اتلاف منابع ارزشمند و غير قابل جبران و هدر رفتن وقت و سرمايه روبرو هستيم اگر امروز دنيا به اين نتيجه رسيده كه همواره هر دستگاه توليد شده هر اندازه كوچك و ساده مجموعه اي حاوي اطلاعات اوليه وطرزاستفاده را بايد به خريدار ارائه نمايد بطريق اولي دستكاه هاي اجرايي و خدماتي به جهت پيچيدگي و گسترده بودن زمينه فعاليتهاي خود و تابعيت از قوانين و مقررات ويژه ، براي بهره وري مردم از خدمات آنها و جلوگيري از اتلاف منابع ، وقت و سرمايه عمومي چنين آگاهي و اطلاعات را بايد در اختيار بهره برداران از خدمات خويش قرار دهند ، از همین روی تصمیم گرفتیم تا با ارائه مجموعه اطلاعاتی که در این سایت مشاهده خواهید نمود شمای مختصری از فعالیتها و اقدامات جاری در این عرصه را تقدیمتان نماییم . 

باشد که مقبول نظرتان قرار گرفته و مثمر ثمر واقع گردد .