شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان گيلان (سهامی خاص) همانند شرکت های مشابه در سایر استان های کشور، بر اساس قانون تشکيل شرکت های آب و فاضلاب شهری و استانی، مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی در ابتدای پاییز سال ۱۳۷۰ (یعنی، ۱۳۷۰/۰۷/۲۳) با سرمایه ی ۱۰ میلیون ریال تأسیس گردید. تا قبل از تشکیل شرکت آب و فاضلاب گیلان، تأمین و توزیع آب در ۳ شهر رشت، خمام و بندر انزلی با آب منطقه اي استان و در ۲۸ شهر دیگر با شهرداري هاي استان با همکاري واحد امور آب دفتر فنی استانداري بود و شبکه ی سنتی فاضلاب توسط شهرداری ها ایجاد و بهره برداري می شد و غیر از طرح های آب رسانی به منجیل و رشت، هیچ طرح جامع آب و فاضلاب در استان مطالعه و اجرا نشده بود.

در سال ۱۳۷۸، این شرکت در ۴۱ شهر فعالیت می کرد و مرکز آن در شهر رشت بود. جمع تعداد انشعابات این شرکت تا فروردین ماه ۱۳۷۸ براساس اعلام شرکت ۱۹۲۵۲۲ فقره بود. ترکیب سهامداران شرکت در جدول ذیل آورده شده است.