شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

تولید واستفاده از برق در سال ۱۳۲۶ بانصب دو دستگاه مولد ۱۲۵ کیلوواتی در محل فعلی دبستان پروین اعتصامی شهرشروع گردید که این تاسیسات در سال ۱۳۳۰ بکلی از بین رفت ومجددا در سال ۱۳۳۲ با سرمایه گذاری مسئولین ومالکین شهروهمکاری شهرداری در باغ ملی محل فعلی شرکت دو دستگاه مولد۱۵۰ کیلوواتی تحت پوشش شرکت روشنایی آغاز به کارنموده ودر همین تاریخ اولین امتیاز برق بطور رسمی نیز واگذار گردیدتوسعه تاسیسات ومولدها با توجه به روند رشد مصرف تحت نظر شرکت ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۴۵ تاسیسات وتشکیلات اداره برق شهر به برق منطقه ای غرب تحویل مدیریت گردیدوبا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در راستای محرومیت زدایی منطقه برنامه ریزی واقدامات وسیعی جهت ایجادوگسترش شبکه انتقال وتوزیع برق در سطح استان صورت گرفت به طوریکه در سال ۱۳۶۱ پست ۶۳/۲۰ شهرستان قروه ازطریق خط ۶۳ کیلوولتی همدان-قروه ومتعاقب آن در سال ۱۳۶۵ از طریق خط دو مداره ۲۳۰ کیلوولت همدان -سنندج پست ۲۳۰/۶۳ سنندج به بهره برداری رسید. در جهت اجرای سیاست های وزارت نیرو درتشکیل شرکتهای توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از مهرماه ۱۳۷۱ زیر نظر برق منطقه ای غرب فعالیت می نماید.در حال حاضرتامین برق استان کردستان از طریق شبکه سراسری واز سه محور همدان آذربایجان وکرمانشاه توسط خطوط انتقال ۲۳۰ ۱۳۲و۶۳ کیلوولت انجام می گیرد.