توليد، فروش و پيش فروش انرژي و ظرفيت برق در چارچوب مقررات و ضوابط و ابلاغيه وزارت نيرو (از جمله مقررات بازار برق) از اهداف اصلي شركت توليد نيروي برق لوشان مي باشد.