http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه اقتصاد مسکن قیمت مسکن و اجاره

قیمت مسکن و اجاره

http://www.bananews.ir آخرین اخبار مرتبط با قیمت مسکن، خرید و فروش مسکن، بازار اجاره، اجاره بها در مسکن،موجر و مستاجر،قیمت روز آپارتمان در مناطق مختلف،بنگاه مسکن، قولنامه مسکن، شرایط وام مسکن، معامله در بازار ملک،کمیسیون در بازار مسکن،قیمت در مسکن مهر،قیمت مسکن ویژه،قیمت ملک کلنگی، قیمت خانه دربستی و... در این بخش ارائه می شود.

کاهش ۱۱.۴ درصدی معاملات مسکن در پاییز/کاهش ۱۸ درصدی معاملات اجاره

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران در گزارشی به جزئیات قیمت و اجاره مسکن در فصل پائیز ۹۴ در تهران پرداخت که براساس آن، قیمت فروش مسکن در پاییز ۱۱.۴ درصد و قیمت اجاره ۱۸.۱ کاهش یافت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ مرکز آمار ایران گزارش جدید اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در پاییز ۹۴ را منتشر کرد.

با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

قیمت فروش هر مترمربع زمین

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴ میلیون و ۱۰۲ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد رشد داشته و نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳.۹ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۸۸ میلیون و ۸۶۴ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴ میلیون و ۱۶۹ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰ میلیون و ۲۶۷ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵۲ میلیون و ۲۹۴ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده، برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۲ با ۹.۵ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۱ با ۰.۳ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰ میلیون و ۱۳۹ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۲ درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۴ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۴ میلیون و ۱۸۹ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۹ میلیون و ۹۹۱ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۴۶ میلیون و ۶۸ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۲.۷ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

وضعیت اجاره مسکن

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۰۶ هزار و ۳۹۷ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۴ درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۱ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۳۴۷ هزار و ۶۸۷ ریال در منطقه یک و کمترین آن ۱۰۶ هزار و ۹۳۴ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۲ هزار و ۶۰۹ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۴۷ هزار و ۶۱۹ ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۴.۵ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۲ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

 

مهر

ادامه کاهش قیمت و معامله مسکن

http://www.bananews.ir/بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در نیمه اول سال جاری ؛ متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و 174 هزار و 400 تومان بوده است که نسبت به دوره قبل 0.7 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل یک‌ و نیم درصد افزایش داشته است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل 21 درصد و نسبت به دوره مشابهه سال قبل 36 درصد کاهش یافته است. در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده 3 میلیون و 174 هزار و 400 تومان در استان تهران و کمترین آن 58 هزار تومان در استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است. همچنین کمترین میزان خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی مربوط به استان یزد با 7500 تومان و بیشترین میزان آن در استان تهران با 25 میلیون تومان به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور یک میلیون و 475 هزار و 800 تومان که نسبت به دوره قبل 1.2 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابهه سال قبل سه درصد کاهش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 15.1 درصد و نسبت به دوره مشابهه سال قبل 24.4 درصد کاهش داشته است. مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین آن سه میلیون و 483 هزار و 100 تومان در استان تهران و کمترین آن 182 هزار و100 تومان در استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است.

از سوی دیگر کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با 9 هزار و 800 تومان و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 24 میلیون و 642 هزار و 900 تومان بوده است. متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشورهفت میلیون و 465 هزار و 300 تومان بوده است که نسبت به دوره قبل 7.7 درصد و نسبت به دوره مشابهه سال قبل 10.4 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 21.4 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشته است. در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 17 میلیون و 804 هزار و 600 تومان در استان تهران و کمترین آن دو میلیون و 39 هزار و 200 تومان در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با 172 هزار و 400 تومان و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 95 میلیون تومان بوده است.

 

ایسنا

بازار یخ‌زده مسکن در پسابرجام + جدول

با وجود امضای برجام و انتظار برای رؤیت اولین مشتریان مسکن، بازار زمستانی تهران در شرایطی که کاهش ناچیز قیمت را تجربه کرده همچنان کساد است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد رونق یا پیش‌رونق محسوسی به فضای معاملات مسکن ورود نکرده و مشاوران املاک کماکان از نبود مشتری صحبت می‌کنند. البته متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 38 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب با 1.9 و 1.3 درصد کاهش همراه بوده است.

جدول زیر جدیدترین قیمت برخی واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران را نشان می‌دهد:

http://www.bananews.ir/

از سال 1391 که بخش مسکن وارد رکود شده تا کنون متوسط تورم عمومی با لحاظ نوسانات آن حدود 20 درصد بوده و این در حالی است که قیمت مسکن ثابت مانده و حتی با اندکی کاهش همراه بوده است. این به معنای آن است که قیمت مسکن نسبت به قدرت خرید بیش از 40 درصد کاهش یافته، با این حال هنوز حباب آن تخلیه نشده است؛ چرا که بازار مسکن واکنشی نسبت به متغیرهای اقتصادی نشان نمی‌دهد.

جهش 300 درصدی قیمت مسکن در سال 1391 ارمغانی بود که دولت قبل از خود به جا گذاشت و دولت فعلی با توجه به قرار داشتن در شرایط تحریم و رکود شدید اقتصادی نتوانست برای مسکن معجزه کند و باید تا تخلیه حباب قیمت مسکن منتظر بماند. به دلیل افت شدید ساخت و سازها و نبود مشتری در سال‌های 1392 و 1393 میزان تسهیلات مسکن نسبت به کل تسهیلات بانک‌ها به ترتیب 12 و 11.8 درصد بوده است. امسال نیز این روند کاهشی ادامه یافته و به 10.3 درصد رسیده است. این در شرایط است که طی 30 سال گذشته متوسط سهم تسهیلات بانکی مسکن نسبت به کل تسهیلات 25 درصد بوده است.

با این‌که مکانیزم رونق، حباب، رکود، سرنوشت محتوم ادواری بخش مسکن در ایران است، به گفته‌ی کارشناسان رکود 2.5 ساله‌ی اخیر طولانی‌ترین دوران رکود پس از انقلاب اسلامی را تجربه می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد انتظارها برای خروج از رکود تا یک سال آینده ادامه یابد.

با امضای طلایی برجام که از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی تیم مذاکره کننده هسته‌یی به دست آمد سرانجام طی هفته‌های اخیر مهر "باطل شد" به تحریم‌های 12 ساله ایران خورده شد. در این شرایط متقاضیان مسکن در حال رصد کردن بازار هستند تا احتمالا در انتهای بازه زمانی تخلیه حباب قیمت مسکن وارد بازار شوند. انتظار عمومی این است که قیمت مسکن به عنوان کالایی که یک سوم درآمد خانوارهای ایرانی را در تمام طول عمر به خود اختصاص می‌دهد کاهش یابد. اما مقاومت صاحبان املاک به فروش پایین‌تر از نرخ بازار طی 2.5 سال گذشته ثابت می‌کند که قیمت‌ها افت محسوسی نخواهد داشت و دولت باید به دنبال تقویت طرف تقاضا برود.

توان طرف تقاضا به دلیل قیمت‌های بادکرده‌ی مسکن به شدت کاهش یافته و زور تسهیلات بانکی که طی یک سال اخیر مقداری افزایش یافته به قیمت مسکن نمی‌رسد. تسهیلات 80 و 60 میلیون تومانی در بهترین حالت می‌تواند یک سوم قیمت واحد مسکونی کوچک نوساز در تهران را پوشش دهد و در شهرستان‌ها شاید به نصف ارزش مسکن برسد. از سوی دیگر بالا بودن سود تسهیلات و پایین بودن مدت بازپرداخت عواملی هستند که مشتریان مسکن را برای دریافت تسهیلات با شک و تردید مواجه می‌کند. مضافا این‌که فرهنگ عمومی در ایران به خرید مسکن از طریق ثروت در گذشته تمایل بیشترین نشان می‌دهد تا ثروت‌های آینده.

البته مشکلات مسکن به این‌جا ختم نمی‌شود. تاثیرپذیری مسکن از کاهش درآمدهای نفتی و بودجه انقباضی دولت در سال آینده، سرمایه‌گذاری منفی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و احتمال ادامه‌ی این وضعیت، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و روند نزولی ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر هم گلوی بخش مسکن را می‌فشارد.

در این شرایط صحبت از رونق یا حتی پیش‌رونق در بخش مسکن، کمی خوشبینانه به نظر می‌رسد. با این وجود بانک مرکزی از آبان ماه سال جاری به این طرف از به کف رسیدن قیمت مسکن خبر داد و سپس در دی ماه اعلام کرد اکنون فرصت خرید خانه است که واکنش‌هایی را از سوی برخی کارشناسانی در پی داشت که معتقد بودند اعلام آمار مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف، ایجاد جو روانی برای خروج مسکن از رکود و حل مشکل اشتغال است و نبود متقاضی را دلیل محکمی بر رد ادعای رسیدن قیمت مسکن به کف عنوان کردند.

یکی از مسائلی که از آن به عنوان متغیر بخش مسکن یاد می‌شود افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن بود. اوراق تسهیلات مسکن که یک روز بعد از اجرای برجام مسیر حرکتی خود را تغییر داد و با افت قیمت مواجه شد، چند روزی است که مجددا رشد خود را آغاز کرده و به محدوده 90 هزار تومان نزدیک شده است. با این‌که مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس، این افزایش را طبیعی و واقعی می‌داند، کارشناسان معتقدند افزایش قیمت تسه واکنش کوتاه مدتی است که بازار به امضای برجام داشته که نوعی متغیر انتظاری محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را نوعی تحول در بخش مسکن دانست.

روی خوش نشان دادن برجام به اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند طی سال‌های آینده رفاه عمومی را افزایش دهد و متقاضیانی که به ناچار با بخش مسکن قهر کرده‌اند را به بازار بکشاند. اما کارشناسان معتقدند این زمان کمتر از یک سال طول نمی‌کشد؛ چرا که اقتصاد کلان به این زودی‌ها به بخش مسکن روی خوش نشان نخواهد داد.

 

ایسنا

قیمت‌های جدید مسکن در پایتخت+جدول

http://www.bananews.ir/در حالی بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از منفی شدن شاخص‌های ساختمان در نماگرهای اقتصادی طی نیمه نخست امسال خبر داده که بررسی میدانی حاکی از آن است در ماه‌های سپری شده از نیمه دوم سال نیز بازار مسکن در رکود انتظاری به سر برده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ شاخص‌های ساختمان در نماگرهای اقتصادی نیمه نخست امسال مطابق گزارش بانک مرکزی با رشد منفی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. بر این اساس تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری تهران، شهرهای بزرگ،‌ سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری در تابستان 94 به ترتیب با رشد منفی 0.5 درصد، رشد منفی 7.6 درصد، رشد 14.1 درصد و رشد منفی 11.2 درصد روبرو بود.

همچنین برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان براساس پروانه های صادر شده در کل مناطق شهری 16.4 میلیون متر مربع با رشد منفی 15 درصد اعلام شده است.

در ماه‌های سپری شده از نیمه دوم سال نیز مطابق آمار غیررسمی و میدانی رکورد همچنان دامنگیر بخش ساخت و ساز و بازار مسکن کشور بوده است، دقیقا برخلاف اظهارات خوشبینانه برخی مسئولان و دست‌اندرکاران در خصوص بازگشت رونق به بازار مسکن.

طی هفته‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اظهاراتی جداگانه از ورود بازار مسکن به دوره رونق خبر داده بودند. آخوندی در این‌باره گفته بود: «در دو سال و نیم گذشته قیمت مسکن کاهش یافته و این بخش در حال خروج از رکود است. تنها راهکار رونق بخش مسکن پس انداز مردم و تعهد بانکها به پرداخت تسهیلات خرید مسکن است.»

عقبایی نیز گفته بود: «با توجه به مسائل اقتصادی و سیاسی تا پایان سال 94 اتفاق خاصی در بخش مسکن نمی افتد و بازار مسکن ثبات دارد. در زمستان شاهد کاهش 10درصدی اجاره بها بودیم و با توجه به زمان نقل و انتقالات در خرداد و تیر ؛ رونق به بازار مسکن باز می گردد.»

اما رصد بازار مسکن حکایت از تداوم رکود دارد؛ فعالان این بخش به ضرص قاطع از ادامه وضعیت سال‌های اخیر یعنی رکود انتظاری در بخش مسکن خبر می‌دهند تا جاییکه این شرایط باعث ارائه تخفیف از سوی مالکان و سازندگان برای فروش واحدهای مسکونی شده است.

اقدامی که البته مردم هنوز به آن روی خوش نشان نداده و تمایلی به ورود به بازار مسکن ندارند، گرچه نباید فراموش کرد کاهش شدید قدرت خرید مردم و وام‌های کم اثر از جمله دلایل قهر ناخواسته مصرف‌کنندگان با بازار مسکن شده است.

http://www.bananews.ir/

تسنیم

 

علت افزایش اجاره‌بها چیست؟

http://www.bananews.ir/یک کارشناس مسکن علت افزایش اجاره بها را کاهش تدریجی سودهای سپرده‌گذاری بانکی عنوان کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سلمان خادم‌المله اظهار کرد: بالا رفتن 10.4 درصدی نرخ اجاره بها در شش ماهه نخست سال جاری ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تدریجی بهره‌های بانکی است. هم‌اکنون بانک‌ها به دلیل شرایط خاص بودجه کم‌کم نرخ‌های سود پرداختی را کاهش می‌دهند، لذا صاحبان املاک توقع دارند فراهم نبودن بستر مناسب برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را از محل اجاره تامین کنند.

وی افزود: هنوز شرایط برای خروج مسکن از رکود فراهم نشده است. بخش مسکن تابع متغیرهای واقعی و انتظاری است که هنوز در متغیرهای واقعی تغییر ایجاد نشده است. یکی از مهم‌ترین موارد برای تحول بخش مسکن بحث درآمدهای نفتی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور است که هنوز فضا مناسب نیست و انتظار می‌رود در میان‌مدت بهبود پیدا کند.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که به سرانجام رسیدن برجام، امید برای بهبود شرایط اقتصادی را افزایش داده است، گفت: متغیرهای انتظاری به عنوان نشانه‌های اولیه تاثیر خود را گذاشته‌اند و دیگر از توان کافی برای تحرک مسکن برخوردار نیستند. به طور مثال افزایش قیمت اوراق مسکن که از حدود 75 هزار تومان به 90 هزار تومان رسیده از جمله متغیرهای انتظاری است ولی هنوز آیتم‌های مهم تاثیرگذار همچون افزایش درآمدهای نفتی نتوانسته‌اند به بهبود اوضاع واقعی بخش مسکن کمک کند.

خادم‌المله تاکید کرد: با وجود سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای 20 دلار پیش‌بینی‌هایی از رسیدن قیمت نفت به بشکه‌ای 40 دلار در سال آینده می‌شود که تحقق این پیش‌بینی در کنار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن چشم‌انداز این بخش را در میان‌مدت روشن کرده است. با این حال قطعا نمی‌توان در شش ماه آینده انتظار رونق مسکن را داشت.

وی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را نشانه‌های مثبتی دانست و گفت: هم‌اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران اروپایی در ایران به سر می‌برند این نشان می‌دهد که آنها در حال بررسی اوضاع اقتصادی ایران هستند اما قطعا سرمایه‌گذاری آنها زمان‌بر خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: مسکن به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط دولت قبل به دولت فعلی منتقل شد. دولت یازدهم نیز به دلیل رکود اقتصادی نتوانست برای بخش مسکن اقدام موثری انجام دهد. یکی از اقداماتی که صورت گرفت افزایش تسهیلات مسکن در سال جاری بود که این وام‌ها با جهش 300 درصدی قیمت مسکن در تناسب قرار ندارد.

خادم‌المله، تقویت طرف تقاضا را مهم‌ترین عامل برای خروج مسکن از رکود دانست و گفت: تقویت تقاضا یا با اعتبارات داخلی انجام می‌شود یا ورود سرمایه‌گذاری خارجی. در حال حاضر زمزمه‌هایی مبنی بر ورود بانک‌های خارجی و دادن تسهیلات توسط این بانک‌ها با نرخ‌های 6-7 درصد می‌شود. اگر این منابع بیاید در میان‌مدت می‌توان انتظار رونق در بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن را داشت.

 

ایسنا